Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài chính xanh

Đó là mục tiêu của hội thảo “Xanh hóa doanh nghiệp và cơ hội tiếp cận nguồn tài chính xanh cho doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng”, sắp diễn ra tại TP Đà Lạt, trong bối cảnh doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn đầu tư ban đầu để thực hiện các giải pháp xanh.

Ngày 28/6 tới đây, tại TP Đà Lạt, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) thông qua Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC) do USAID tài trợ, sẽ tổ chức hội thảo “Xanh hóa doanh nghiệp và cơ hội tiếp cận nguồn tài chính xanh cho doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng”.

Xanh hóa doanh nghiệp.
Xanh hóa doanh nghiệp, xanh hoá hoạt động sản xuất, kinh doanh đang ngày càng trở nên phổ biến trên toàn cầu vì những lợi ích kinh tế và xã hội mà nó mang lại. (Ảnh: Viên Sơn).

Hội thảo nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt bức tranh tổng quan và xu hướng của tài chính xanh ở Việt Nam. Nắm bắt các cơ hội tiếp cận nguồn tài chính xanh, nhất là đối với các doanh nghiệp nông nghiệp. Đồng thời hiểu rõ những điều kiện cần chuẩn bị để có thể tiếp cận các nguồn tài chính xanh.

Diễn ra trong vòng một ngày, hội thảo gồm 5 chủ đề chính. Chủ đề đầu tiên là: dấu chân carbon và các biện pháp giảm thiểu dấu chân carbon cho các doanh nghiệp ngành du lịch và doanh nghiệp nông nghiệp ở Lâm Đồng.

Chủ đề này sẽ giúp các doanh nghiệp hiểu về bản chất của dấu chân carbon trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như tầm quan trọng của việc giảm dấu chân carbon đối với doanh nghiệp và cộng đồng. Qua đó nắm bắt các biện pháp cụ thể có thể vận dụng để giảm thiểu dấu chân carbon, nhất là các doanh nghiệp nông nghiệp và du lịch.

Chủ đề 2 là giải pháp tài chính xanh cho các doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt bức tranh tổng quan và xu hướng của tài chính xanh ở Việt Nam. Nắm bắt các cơ hội có thể tiếp cận nguồn tài chính xanh, nhất là đối với các doanh nghiệp nông nghiệp. Hiểu rõ những điều kiện cần chuẩn bị để có thể tiếp cận các nguồn tài chính xanh khác nhau.

Doanh nghiệp.
Doanh nghiệp thường gặp khó khăn về vốn đầu tư ban đầu để thực hiện các giải pháp xanh. (Ảnh: Viên Sơn).

Chủ đề 3 là tiếp cận các chính sách ưu đãi về tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank). Giúp các doanh nghiệp nắm bắt những chính sách, sản phẩm về tín dụng nói chung và tín dụng xanh nói riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Agribank.

Chủ đề thứ 4 là chiến lược gọi vốn cho các doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Giúp doanh nghiệp hiểu được sự cần thiết và lợi ích của việc gọi vốn để phát triển doanh nghiệp. Nắm rõ các cơ hội gọi vốn khi doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Hiểu rõ những yêu cầu của nhà đầu tư để chuẩn bị chiến lược và điều kiện nhằm gọi vốn thành công.

Chủ đề thứ 5 là phần chia sẻ thực tiễn gọi vốn của doanh nghiệp đã gọi vốn thành công. Trang bị cho doanh nghiệp Lâm Đồng những bài học thực tiễn, qua đó truyền cảm hứng cũng như kinh nghiệm cho các doanh nghiệp đang và sẽ gọi vốn trong tương lai.

Xu hướng xanh hóa doanh nghiệp đang ngày càng trở nên phổ biến trên toàn cầu, không chỉ do áp lực từ biến đổi khí hậu mà còn bởi những lợi ích kinh tế và xã hội mà nó mang lại. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, việc xanh hóa hoạt động kinh doanh là một bước đi cần thiết để phát triển bền vững và tăng cường cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp thường gặp khó khăn về vốn đầu tư ban đầu, công nghệ và kỹ thuật hiện đại để thực hiện các giải pháp xanh, tiết kiệm năng lượng và phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường, từ đó nâng cao uy tín và cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Viên Sơn.
Ngoài sản xuất, chế biến, thương mại và xuất khẩu các loại nông sản như: Khoai lang, cà tím, ớt chuông, bí ngòi…; Công ty CP Viên Sơn còn cung cấp dây giống khoai lang cho các đơn vị có nhu cầu.

Viên Hữu

Doanh nghiệp Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *