Khen thưởng các điển hình giữ gìn và phát huy Phong cách người Đà Lạt

Đà Lạt tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa – Thanh lịch – Mến khách”, nhằm góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, thân thiện và phát triển toàn diện.

Bà Trần Thị Vũ Loan – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, phát biểu tại hội nghị.

Ngày 23/3, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) và công tác giữ gìn, phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa – Thanh lịch – Mến khách” năm 2022.

Theo bà Trần Thị Vũ Loan – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, Phong trào TDĐKXDĐSVH đã phát triển sâu rộng và đi vào cuộc sống. Cùng với những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, phong trào liên tục được duy trì và ngày càng đổi mới, số lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phường đạt chuẩn đô thị văn minh, xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Song song với Phong trào TDĐKXDĐSVH, trong năm 2022, thành phố tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa – Thanh lịch – Mến khách”. Trọng tâm là xây dựng “Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt” nhằm mục đích nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, hình thành thói quen, thái độ, ứng xử văn minh, lịch sự với du khách, định hướng thái độ trong việc đón tiếp và phục vụ khách du lịch của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố. Từng bước thay đổi nhận thức của người dân, cộng động địa phương trong hoạt động giao tiếp và kinh doanh. Góp phần xây dựng TP Đà Lạt ngày càng văn minh, thân thiện và phát triển toàn diện.

“Hội nghị lần này nhằm đánh giá một cách toàn diện những thành tích đã đạt được, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới, để các phong trào ngày càng có sức lan toả, có tác dụng thiết thực. Đồng thời, đây cũng là dịp để biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong triển khai, thực hiện trong thời gian qua”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt nhấn mạnh.

Ông Đặng Quang Tú – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt, phát biểu tại hội nghị.

Ông Đặng Quang Tú – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt, biểu dương và ghi nhận những kết quả mà các hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, các địa phương đã đạt được trong phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác giữ gìn, phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa – Thanh lịch – Mến khách”.

“Phong trào đã tạo cho mỗi người, mỗi gia đình, cộng đồng dân cư ý thức được việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt phong cách ứng xử văn hóa người Đà Lạt. Nếp sống văn hóa mới được hình thành và phát triển, qua đó đã tăng cường khối đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn; văn hóa ứng xử trong hoạt động giao tiếp, kinh doanh ngày càng được chú trọng… đã góp phần to lớn vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn thành phố”, ông Đặng Quang Tú đánh giá.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Tổ dân phố Măng Line (phường 7), Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã Xuân Thọ, Tổ dân phố 5 (phường 1), Ban Quản lý Chợ Đà Lạt trình bày các tham luận liên quan đến việc triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác giữ gìn, phát huy phong cách người Đà Lạt.

Ông Tôn Thiện San – Chủ tịch UBND TP Đà Lạt trao giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” và “Thôn văn hóa” 5 năm liên tục.

Dịp này, để ghi nhận, biểu dương và khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và giữ gìn, phát huy phong cách người Đà Lạt trong năm 2022, UBND TP Đà Lạt đã trao khen thưởng cho hơn 80 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, công nhận hơn 200 tổ dân phố, thôn đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, “Thôn văn hóa” năm 2022.

Thêm một số hình ảnh khen thưởng các điển hình tập thể, cá nhân Xuất sắc:

Ông Đặng Quang Tú – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt, trao giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” và “Thôn văn hóa” 5 năm liên tục.
Ông Nguyễn Quang Hải – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt, trao khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022.
Bà Trần Thị Vũ Loan – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, trao khen thưởng các cá nhân có thành tích trong Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022.
Ông Tôn Thiện San – Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, trao giấy khen cho các tập thể tích cực thực hiện việc giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa – Thanh lịch – Mến khách”.

Viên Hữu

Doanh nghiệp Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *