Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng cho vay ưu đãi lãi suất 5%/năm

Đối tượng cho vay là các doanh nghiệp có dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, đặc biệt ưu tiên các lĩnh vực chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo về chương trình hỗ trợ thông qua cho vay ưu đãi năm 2023.

Ông Đỗ Minh Ngọc – Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN, giới thiệu với các doanh nghiệp về cách tiếp cận nguồn vốn.

Theo đó, đối tượng cho vay là các doanh nghiệp, tổ chức có dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội đối với tỉnh. Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, các dự án này không thuộc các chương trình, đề tài, dự án KH&CN trong kế hoạch của Nhà nước và không được trùng lắp với các dự án đã được các chương trình, quỹ khác thuộc ngân sách nhà nước cho vay.

Quỹ cho vay trên cơ sở có tài sản bảo đảm bằng các hình thức cầm cố tài sản, thế chấp tài sản và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định của pháp luật.

Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Số tiền cho vay tối đa 70% tổng mức đầu tư của dự án, nhưng không quá 3 tỷ đồng. Lãi suất 5%/năm. Mức lãi suất cụ thể tùy thuộc vào đặc điểm của từng dự án và do Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ quyết định.

Đặc biệt, lãi suất cố định trong suốt thời gian vay vốn thực hiện dự án. Thời gian trả gốc được ân hạn 12 tháng đầu. Không tính phí trả nợ gốc trước hạn và được cơ cấu lại nợ, hưởng các chương trình hỗ trợ quy định của pháp luật.

Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng, hoạt động nhằm mục đích tài trợ, cấp kinh phí, cho vay, bảo lãnh vốn vay và hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN; hỗ trợ, thúc đẩy phát triển KH&CN phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Viên Hữu

Doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *