Thừa Thiên Huế có Hội Nông nghiệp hữu cơ

Ông Nguyễn Long An được bầu làm Chủ tịch Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hai Phó Chủ tịch là các ông Nguyễn Quang Cường và Hồ Đăng Khoa.

Ngày 23/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ra mắt Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt. Có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. Hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ và Sở NN&PTNT về lĩnh vực hoạt động của Hội.

Thời gian qua, Thừa Thiên Huế đã triển khai có hiệu quả việc tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trong đó có sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên các đối tượng cây trồng, vật nuôi để nâng cao năng suất, sản lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực sản xuất hữu cơ trong thời gian qua là đáng khích lệ.

Việc thành lập Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh, tạo ra một sân chơi lành mạnh gắn bó giữa các hội viên, tổ nhóm sản xuất nông sản hữu cơ, doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm hữu cơ trên địa bàn tỉnh là xu hướng tất yếu. Đồng thời, Hội được thành lập để đáp ứng thực tiễn đặt ra trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Đại Hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội; Ban Thường vụ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022 – 2027. Theo đó, ông Nguyễn Long An được bầu làm Chủ tịch Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ông Nguyễn Quang Cường và ông Hồ Đăng Khoa được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương chúc mừng các kết quả đạt được của Đại hội. Chúc mừng các thành viên Ban Chấp hành, các Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội vừa trúng cử.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Hội tập trung tuyên truyền, vận động, tư vấn, nâng cao nhận thức và năng lực hoạt động của các hội viên và tổ chức hội cấp cơ sở. Từ đó, từng bước thay đổi nhận thức và tập quán sản xuất nhỏ lẻ của người dân, tổ chức lại sản xuất theo hướng hợp tác với doanh nghiệp đầu tư và tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng cầu nối với hợp tác xã, tổ chức khoa học, hiệp hội ngành hàng và mang lại niềm tin cho người dân sản xuất nông sản hữu cơ và theo hướng hữu cơ.

Duy trì các hoạt động của Hội để góp phần phát triển lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ đúng phương hướng, nhiệm vụ mà Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo. Nhất là việc tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội theo quy định. Đồng thời hợp tác nghiên cứu, bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cho các Hội viên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm thực hiện nhiệm vụ của Hội theo quy định của pháp luật.

Dịp này, Hiệp hội Hữu cơ Việt Nam đã trao chứng nhận Hội viên cho Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *