Đưa phong cách người Đà Lạt vào trường học, doanh nghiệp

Phong cách người Đà Lạt “Hiền hoà, Thanh lịch, Mến khách” sẽ được đưa vào trường học, doanh nghiệp, điểm bán hàng nhằm giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của con người nơi đây.

UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa ban hành kế hoạch thực hiện giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hoà, Thanh lịch, Mến khách”. Nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hoà, Thanh lịch, Mến khách”, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong xã hội.

Nữ sinh Đà Lạt.

Từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hoá nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức trong hoạt động giao tiếp, kinh doanh, buôn bán trên địa bàn thành phố, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, góp phần giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt.

Đồng thời, giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp về văn hoá, phong cách người Đà Lạt, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Đà Lạt, xây dựng TP Đà Lạt trở thành đô thị du lịch trọng điểm của cả nước và khu vực.

Để kế hoạch sát với thực tiễn và triển khai có hiệu quả, TP Đà Lạt xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt gắn với phong cách “Hiền hòa, Thanh lịch, Mển khách” phù hợp đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương, đáp ứng mục tiêu xây dựng và phát triển TP Đà Lạt trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập hiện nay.

Tiếp tục phát động và triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, UBND các phường, xã của thành phố gắn với việc thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử văn hoá người Đà Lạt. Xây dựng mô hình mỗi cơ quan, công sở, trường học là một địa chỉ văn hoá.

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, hình thành và phát huy phong cách Hiền hoà, Thanh lịch, Mến khách trong học sinh, sinh viên. Nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng mô hình “Trường học mang phong cách người Đà Lạt” phù hợp với từng lứa tuổi, bậc học.

Đồng thời, triển khai thí điểm, nhân rộng mô hình “Bán hàng theo phong cách người Đà Lạt” đối với các hộ tiểu thương kinh doanh tại Chợ Đà Lạt. Vận động các hộ kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tốt nề nếp văn hóa, văn minh trong hoạt động kinh doanh; thực hiện đăng ký giá niêm yết giá, bán đúng giá sản phẩm, dịch vụ; cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm chất lượng hàng hóa, không chèo kéo, trung thực, hòa nhã, lịch sự… với khách hàng.

Vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia đăng ký xây dựng “Điểm mua sắm chất lượng cao”, “Nhãn hiệu xanh”, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ khách hàng và phát huy phong cách, văn hóa người Đà Lạt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, tập trung giải quyết tốt tình trạng buôn bán hàng rong, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Xóa bỏ tệ nạn “cò”, chèo kéo khách hàng, tiếp thị không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh, mua bán. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tốt hoạt động kinh doanh tại Chợ đêm Đà Lạt.

Phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội.

Theo UBND TP Đà Lạt, việc tổ chức triển khai thực hiện giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt sẽ được duy trì thành nề nếp, thường xuyên, liên tục và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, biểu dương khen thưởng kịp thời những nhân tố tích cực; phát huy, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong triển khai.

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *