Lâm Đồng: Vẫn còn hiện tượng Doanh nghiệp bị thanh, kiểm tra chồng chéo

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn còn tình trạng một số sở, ngành, địa phương thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm, chồng chéo về đối tượng, nội dung, phạm vi… gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh, yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Theo đó, qua theo dõi và phản ánh của một số doanh nghiệp, thời gian qua còn có một số sở, ngành, địa phương tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên quá 1 lần/năm, chồng chéo về đối tượng, nội dung, phạm vi thanh kiểm tra… gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phản ánh vẫn bị thanh tra, kiểm tra chồng chéo, quá 1 lần/năm. (Ảnh minh hoạ).

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện thành phố quán triệt và chỉ đạo chặt chẽ công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; khi xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách các doanh nghiệp được thanh kiểm tra hàng năm phải rà soát kỹ và thực hiện theo đúng quyết định đã được phê duyệt.

Đồng thời, phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện việc chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thời gian thanh kiểm tra đối với doanh nghiệp để xử lý theo quy định; không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng thanh kiểm tra quá 1 lần/năm đối với doanh nghiệp.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Thanh tra tỉnh theo dõi, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện công tác thanh kiểm tra đối với doanh nghiệp theo đúng quy định; báo cáo xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng chồng chéo, thanh kiểm tra quá 1 lần/năm đối với doanh nghiệp.

Thời gian qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; ban hành quyết định phê duyệt danh sách các doanh nghiệp được thanh kiểm tra hàng năm và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, xây dựng kế hoạch, thống nhất về phạm vi, thời điểm, thời gian triển khai đối với từng doanh nghiệp, để tổ chức thực hiện.

Ngoài danh sách các doanh nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt, các sở ban ngành, đơn vị, địa phương chỉ được thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Được biết, ngày 18/1, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách 1.994 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được thanh tra, kiểm tra trong năm 2023.

Viên Hữu

Doanh nghiệp Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *