Thần Tài có giúp ta mau chóng Phát tài được không?

Thờ Thần Tài ai cũng mong muốn được phù hộ phát tài phát lộc. Vậy Thần Tài có giúp cho chúng ta mau chóng phát tài được chăng?

Trong nhân gian đa phần nhà nhà ở trong bếp đều có thờ Thần Táo hay còn gọi là Chủ Thực Quỷ Vương, là vị quỷ thần luôn trong coi lương thực trong nhà. Còn ở cửa ra vào thì luôn thờ Thần Tài và Thổ Địa.

Thần Tài – Thổ Địa đều thuộc về Quỷ Đạo, chuyên trông coi về tiền bạc, của cải và đất đai, thổ nhưỡng. (Ảnh: Internet).

Thần Tài còn gọi là Chủ Tài Quỷ Vương, là vị quỷ thần chuyên trông coi về tiền bạc của cải.

Thổ Địa còn được gọi là Chủ Địa Quỷ Vương, là vị quỷ thần chuyên trông coi về đất đai, thổ nhưỡng của một vùng đó.

Ba vị quỷ thần này đều thuộc về Quỷ Đạo.

Phàm những người thờ Thần Tài đều mong muốn vị quỷ thần này phù hộ cho mình mau được phát tài phát lộc, đặc biệt là những người buôn bán thì chổ họ mong cầu đều là mua may bán đắc, tiền của sung mãn, cửa hàng hưng vượng.

Vậy Thần Tài có giúp cho chúng ta phát tài được chăng?

Xin thưa, quyết định là không thể được!

Nếu ta ngày ngày đem một ít vật phẩm dâng lên cúng dường Ngài, nịnh bợ Ngài, và Ngài có thể khiến cho ta phát được tài, thì đây là Ngài đang tham lam phạm pháp, Ngài nhận hối lộ của ta thì Ngài sẽ bị vua Diêm La phân xử.

Cúng Thần Tài
Cúng Thần Tài. (Ảnh: Internet)

Cho nên, nếu ta muốn phát tài thì cần phải tu cái nhân của phát tài, đó chính là bố thí tài. Bố thí tài là đem tiền của, thức ăn, áo quần, chăn mền, thuốc men…. đi giúp đỡ những người nghèo khó, những người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, bệnh hoạn ốm đau không có thuốc uống, những hoàn cảnh vô cùng khốn khổ. Ngài ở đó trông thấy ta ngày ngày chăm chỉ tu bố thí như vậy, Ngài liền hoan hỷ mà trợ giúp cho ta phát tài.

Ngài trợ giúp như thế nào?

Chúng ta phải biết rằng, khi chúng ta tu bố thí tài tức là thiện nhân, thiện nhân này nếu muốn trổ ra thiện quả phát tài thì cần phải có duyên, nếu không có duyên thì cái nhân này chẳng thể trổ ra quả được.

Duyên ở đây có thể là công việc làm ăn, có thể là mua vé số, có thể do người khác mang đến cho, có thể là được hưởng quyền thừa kế, có thể là cơ hội thăng tiến, có thể là cơ hội do xã hội đưa đến….

Ngài trợ giúp ta bằng cách tác động lên duyên, khiến cho cái duyên này đến với ta mau một chút, thù thắng hơn một chút, để cho cái thiện quả của ta mau chóng trổ ra. Ngài là trợ giúp cái này.

Mua vàng ngày Vía Thần Tài
Người người chen nhau mua vàng cầu may trong ngày Vía Thần Tài. (Ảnh: Internet)

Giống như trong xã hội chúng ta vậy, khi ta làm các công tác từ thiện xã hội nhiều thì cơ quan nhà nước nhất định sẽ biểu dương khen thưởng, nếu ta làm ác đa đoan thì nhất định sẽ bị trừng phạt.

Các vị quỷ thần đối với họa phước của nhân gian cũng đều không thể nhúng tay vào, đều là do ta tự làm tự chịu. Họ chẳng qua chỉ là cái tăng thượng duyên trợ giúp cho cái thiện quả của ta mau chóng trổ ra mà thôi, chứ họ không thể tuỳ ý ban phước hay giáng họa cho bất cứ người nào cả.

Nếu họ tuỳ ý ban phước hay giáng họa cho người thì là họ đã phạm pháp, đã tạo lấy tội nghiệp rồi, tránh sao khỏi việc bị xét xử!

Theo Hòa thượng Tịnh Không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *