Lâm Đồng: Khen thưởng 5 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Đây là những doanh nghiệp đã và đang không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, hướng tới mục tiêu cả doanh nghiệp và người lao động phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định khen thưởng 5 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động và 5 người lao động tiêu biểu vì doanh nghiệp năm 2023.

Hội thi tay nghề tại Công ty Cổ phần Viên Sơn.

5 doanh nghiệp tiêu biểu, gồm: Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng, Chi nhánh Công ty cổ phần ESPACE BUSINESS Huế tại Đà Lạt, Công ty TNHH May xuất nhập khẩu An Thái, Công ty TNHH Sản xuất Bejo Việt Nam và Công ty TNHH Thực phẩm ASUZAC Đà Lạt.

Đây là những doanh nghiệp đã và đang không ngừng nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tích cực cải thiện môi trường làm việc để họ phát huy được khả năng làm việc tốt nhất. Qua đó, hướng tới mục tiêu cả doanh nghiệp và người lao động phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển.

Viên Sơn luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, quan tâm đời sống người lao động.

5 người lao động tiêu biểu vì doanh nghiệp được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen, gồm: bà Huỳnh Lê Thục Cơ – Giám đốc khối sản xuất, Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar); ông Võ Minh Tầm – Tổ trưởng bộ phận trồng và thu hoạch hoa, Công ty TNHH Dalat Hasfarm; ông K’Tuyến – Đội trưởng đội xe, Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh; bà Trần Thị Bích Hoàn – Công nhân đội môi trường, Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt; bà Cil K’Đia Na – Công nhân sản xuất, Công ty cổ phần Viên Sơn.

Đây là những người lao động tiêu biểu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào thi đua và có nhiều đóp góp cho sự phát triển của doanh nghiệp nơi mình làm việc.

Công ty luôn quan tâm, khích lệ, động viên người lao động nỗ lực gắn bó, cống hiến vào sự phát triển doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho xã hội.

Tâm An

Doanh nghiệp Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *